Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

Sklep internetowy Fundacja Animalsi:

Fundacja „Animalsi”  z siedzibą w Gdyni ul. Plac Kaszubski 8, lok. 606, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565003.

Adres do zwrotów:

Fundacja „Animalsi”

ul. Plac Kaszubski 8, lok. 606
81-350 Gdynia
woj. pomorskie

 

 

 

§ 1.

 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego funkcjonującego pod adresem http://sklep.fundacjaanimalsi.pl (dalej: „Sprzedawca”), składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny zakupu Towarów, uprawnienia Kupującego  do  odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 4. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 5. Samodzielne składanie zamówień przez Kupującego na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, a także bez rejestracji, co jednak może ograniczać niektóre z funkcji w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest  poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: http://sklep.fundacjaanimalsi.pl/pl/contact, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres biuro@fundacjaanimalsi.pl,  bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 388 014.
  Koszty korzystania przez Kupującego z ww. środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ponosi Kupujący. Opłaty naliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Kupujący korzysta.
 7. Sprzedawca dostarcza Towary w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.

 Zamówienia i Rejestracja

 

 1. W celu dokonania zakupu Towaru Kupujący może założyć Konto w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu.
 2. Założenie Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna i jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Samodzielne składanie zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez Rejestracji.
 5. Aby dokonać Rejestracji przy wykorzystaniu formularza  niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska oraz adresu (miejscowość, kod pocztowy, numer ulicy, ewentualnie numer mieszkania), zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do realizacji zamówień Kupującego.
 6. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupu Towarów oraz korzystanie z innych funkcji dostępnych w Sklepie Internetowym, takich jak historia zamówień, zapamiętywanie produktów w przechowalni, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach oraz możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.
 7. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy wykorzystaniu danych wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 8. Zamówienia można składać również poprzez formularz kontaktowy, a także w formie wiadomości elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w formie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie. 
 10. Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Kupujący potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Kupującego lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty. 
 11. W Sklepie Internetowym przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze obejmujące w szczególności jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz cenę.
 12. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Kupującego  sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie zostało wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności jest związany z koniecznością poniesienia przez Kupującego  dodatkowych kosztów, taka informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru  płatności danego rodzaju.

§ 3.

 Płatności i wysyłka Towarów

 

 1. Podczas składania Zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
 2. Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostanie przekazany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku;
 3. Pobranie - gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od  wybranej metody dostawy);
 4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności eCard z wykorzystaniem bezpiecznych transakcji: karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro; ePrzelewy -  lista obsługiwanych obecnie banków jest dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia; inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 6. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem przedsiębiorców świadczących usługi wysyłkowe (np. Poczty Polskiej lub Kuriera) lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji Zamówienia liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 8. W przypadku  wyboru płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 4.

Reklamacje

 1. Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Sprzedawca powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Kupującego wskazane przy składaniu reklamacji.
 7. Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji  zakupionego Towaru.

 

§ 4.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów;
 4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru  Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy składaniu Zamówienia, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

§ 5.

Dane osobowe i ich ochrona

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, iż brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia złożenie oraz realizację Zamówienia złożonego przez Kupującego.
 2.  Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.
 3.  Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Zamówień wykonywanych w ramach sprzedaży internetowej Sklepu.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, a informacja o zmianach Regulaminu zostaje przesłana Kupującemu na adres elektroniczny wskazany w zamówieniu najpóźniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 4. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
 5. W razie braku zaakceptowania nowej treści Regulaminu Kupujący obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl